Internationella matsvinnsdagen

Idag, den 29 september, lanseras den Internationella matsvinnsdagen av FN för att uppmärksamma både de humanitära och miljömässiga problemen med matsvinn.

Matsvinn är ett gigantiskt problem. Siffrorna varierar även om svinn per definition är svårt att mäta. I stora delar av världen förloras enorma mängder möjlig mat på fält, i transporter och i lagring. I Sverige och andra rikare länder sker nästan allt svinn betydligt närmare konsumenterna; i hushåll, butiker och restauranger.  

FN har lanserat Internationella matsvinnsdagen i september för att uppmärksamma problemet med matsvinn.

Svinn är dock ett begrepp som verkar enkelt men är klurigt att fånga. Om delar av en gröda lämnas kvar på ett fält så blir den mat åt mikrolivet och bidrar till markens mullhalt och långsiktiga bördighet. Det är inte säkert att det är ”svinn”. Om läsk i ett kylskåp hos en överviktig person hälls ut i stället för att drickas upp så undviks troligen en ökad börda på personens knän liksom på sjukvårdssystemet. Formellt sett är det nog svinn, men kan vara ett positivt sådant.  

Skillnaden i var svinnet uppstår mellan rikare och fattigare delar av världen ger faktiskt en ganska tydlig hint om var utmaningen ligger. I fattigare länder saknar man ofta växtskyddsmedel och antibiotika för att skydda den framtida maten medan den växer. Man saknar infrastruktur och teknik för att få födan i lagringsbart skick och att flytta och förvara den utan att den förstörs. När den väl börjar närma sig konsumenterna är den så värdefull att den, trots ofta konstant ”rötmånad” och avsaknad av både förpackningar, kylskåp och el, hanteras så försiktigt att ytterst lite förloras. I rikare delar av världen, där alla tekniska förutsättningar finns, saknas helt enkelt incitament! 

Konsekvenserna av att maten är för billig är en egen (lång) bloggpost. Till dess: handla inte mer än vad som går åt och byt gärna kvantitet mot kvalitet. Det tjänar vi alla på! 

Av: Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF

Är ett varmare klimat bra för svenskt jordbruk?

De som inte kunde låta bli att snegla på SVT:s klimatprogram under Coronasommaren kanske såg hur de tidiga klimatskeptikerna försökte få gehör för att mer koldioxid i atmosfären är något bra som skulle öka växtlighet, växtsäsong och nattemperaturerna vintertid på nordliga breddgrader.  

Jag måste säga att de ohederligt och fult lyckades väldigt bra med att nå ut med sitt budskap. Det beror nog på att det var nyheter vi ville höra. Lite som att rödvin är bra för hjärtat.   

Att denna uppfattning fortfarande ekar omkring i Sverige känns inte så förvånande. Alla med något intresse för odling vet ju att växthus, eller bara en inglasad balkong, gör susen för grönskan. Och uppvärmningen kallas ju till och med för växthuseffekten! Tänk att bara få en stor huv, som en ostkupa, över hela Sverige som gosar upp temperaturen någon grad och som till på köpet till stor del består av koldioxid, denna fotosyntesens mirakelgas. Tyvärr är det inte så enkelt.   

Teoretiskt skulle vi kanske få längre växtsäsong och koldioxidgödsling gynnar onekligen växter. Men det är ytterst tveksamt om jordbrukare kan dra någon praktisk nytta av detta då osäkerheterna, särskilt för frost och torka, samtidigt ökar.   

För är det något man behöver göra som lantbrukare så är det att planera, och då gynnas man av förutsägbarheten i våra svenska årstider och växtzoner. Vad vi ser med klimatförändringarna är delvis ett varmare klimat, men framförallt att vädret beter sig på sätt som är svåra att förutse. Det kommer göra det svårare att producera mat, på alla breddgrader.   

Den som tror att vi kommer ha gynnsammare förutsättningar i Norden på grund av klimatförändringarnas värme, är nog lite för hoppfull. För vi kommer troligtvis få ett varmare, men också ett bångstyrigare, klimat.  

Eftersom våra poler värms upp snabbare än området kring ekvatorn minskar temperaturskillnaden mellan jordens extremer. Det är lite som att slaka på en lina. Och ju slakare en lina är desto mer kan den svänga och desto svårare är det att balansera på den.  

Hur påverkar detta odling? Det är ju oerhört mycket som påverkar vad och hur saker odlas, men en enkel bild är den, i lantbrukskretsar, berömda ”växtnäringsbaljan”.   

I korthet går den ut på att skörden kommer att begränsas av något. Det kan vara tillgången på vatten, kväve eller fosfor, mängden ljus eller temperaturen, skadegörare eller något annat. Som alla förstår är det här ytterst förenklat eftersom alla dessa faktorer samverkar. Torka ökar till exempel risken för bladlusangrepp, och fuktigt väder risken för bladmögel. 

Poängen är att våra växter vill ha lagom och att bonden på olika sätt  försöker skapa detta. Eftersom det nog skulle vara omöjligt att vara odlare utan att vara optimist brukar våra bönder räkna med att det ska bli ett bra år. Är det kvävet som begränsar tillväxten av den gröda man valt på det här fältet så lägger man på för att få upp den ”laggen” i höjd med de andra. Om det sedan visar sig att vädret inte vill spela med, så att det är för torrt när det ska gro, för mulet när det ska växa eller för blött när det ska skördas, går vi inte bara miste om en stor del av skörden utan också om det som satsas, som i värsta fall kan skada omgivningen.  

Vädret har ju alltid varierat och våra växter, liksom hela våra samhällen, har vant sig vid den vanliga variationen, det vill säga den vi haft sedan den senaste istiden. Klimatet har ju som bekant inte varit konstant. Några kuriosa exempel:  

  • Vulkanen Krakatoas utbrott 1883 lär ha sänkt den globala medeltemperaturen med över en grad och gett upphov till målningen Skriet där den dramatiskt röda himlen i målningen tio år senare var en effekt av utbrottet.  
  • Vulkanen Tamboras utbrott 1815 lär ha satt igång uppfinningen av cykeln genom den missväxt som ledde till hästbrist eftersom brist på foder och mat gjorde att man åt upp hästarna. Detta fick den tyske uppfinnaren Karl von Drais att hitta på en hästersättning för persontransport som han kallade Laufmaschine. Den blev förlagan till dagens cyklar.  
  • 1600-talets lilla istid släppte inte bara Karl X Gustaf över isen utan lär också ha kostat en tredjedel av Finlands befolkning, och runt två miljoner fransmän, livet på grund av missväxt. 

Poängen är att svängningar utanför det ”normala” har stora konsekvenser. Vad den pågående klimatförändringen hotar med är betydligt kraftigare svängningar kring en ganska snabbt ökande temperaturtrend. Att oftare drabbas av kraftigare extremväder gör att förutsättningarna för fotosyntesen oftare kommer att ligga längre från det optimala.   

Man måste man nog också se Sveriges bönders förhållningssätt till den ökande osäkerheten på olika sätt. Studien Sveriges förändrade lantbruk  ger en väldigt intressant bild av de resonemang som förts och förs i bondeled.  

Min tolkning är att det är få som i dagens näringsklimat skulle orka möta den ökande klimatosäkerheten med ökade satsningar. Samtidigt måste man ha helt klart för sig att Skandinavien hör till de delar av världen som ser ut att drabbas minst av klimatförändringen. Den här självförsörjningen som det pratats om i Coronans spår, riskerar att ganska snart rätta till sig själv för att ännu snabbare övergå i omvärldsförsörjning. Detta blir ännu tydligare när man tar in att vi inte bara behöver producera mat till en betydligt större befolkning utan också vänja av världens jordbruk och samhällen från fossilernas snabba och billiga kickar. För att inte ytterligare minska utrymmet för framtiden fotosyntes.  

Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att vi måste försöka få betydligt fler att våga satsa mycket mer på Sveriges gröna näringar om vi ska ha en chans att uppfylla hållbarhetsmålens dröm om en ”future we want”.  

Jens Berggren, Hållbarhetsexpert, LRF  

Hur väl förberedda är svenskt lantbruk för klimatanpassning?

Det här med klimatanpassning är ju inte en tävling där det handlar om att besegra någon annan. Samtidigt är det ju lite skönt att hamna högt upp i en global ranking. När universitetet i Notre Dame sammanställer 74 variabler för att sedan få fram hur sårbara för och förbereda på klimatförändringens effekter 192 av världens länder är det både trevlig och hemsk läsning.  

Trevlig för att Sverige hamnar på femte plats med bara våra nordiska grannar och Nya Zeeland ovanför oss. Hemsk därför att den är en så klockren illustration av att ”åt dem som har skall varda givet”.  Så gott som genomgående är världens rika länder mindre sårbara för och bättre förberedda på klimatförändringen.   

Sverige står sig oerhört bra i jämförelsen på nästan alla punkter. Som mellanmjölkens förlovade lagom-rike har vi inga suveräna toppar utan stiger mot täten på jämn och konstant leverans.   

Utom på en punkt.   

Vi bedöms vara dåliga på matområdet och mer specifikt usla vad gäller ”jordbrukskapacitet”. I fråga om hur förberedda Sveriges bönder i allmänhet är, enligt detta index, hamnar vi på en nivå som vi delar med Nepal, Myanmar och Botswana. Detta är ju inte länder som vi är vana att jämföra oss med.  

I snitt är vi det sjunde minst sårbara landet i världen, men i fråga om jordbrukets anpassningsförmåga hamnar vi runt 100:e plats. Detta måste så klart undersökas noggrannare. Inte kan det väl stämma att vi i genomsnitt har lika liten förmåga och utrymme att anpassa oss som bönderna i Irrawaddys bördiga men blöta dalgång och delta, eller som boskapsskötarna på den sydafrikanska högplatån i gränslandet till Kalahari?  

Indikatorn jordbrukskapacitet och anpassningsförmåga bygger på data från FAO och Världsbanken och anses mäta ett lands förmåga att ta till sig och använda lantbruksteknik. Parametrar som studeras är hur mycket handelsgödsel och växtskyddsmedel som används per hektar, hur välutbyggt bevattningssystemet är samt hur stor traktoranvändningen är.   

Och här någonstans tror jag vi hittar svaret till Sveriges placering. I stora delar av världen handlar jordbrukets utrymme till anpassning om hur väl de har tagit till sig av de verktyg som den så kallade Gröna Revolutionen erbjöd.  

Så vad är den gröna revolutionen? Det är den utveckling som startade på 60-talet med nya effektiva jordbruksmetoder som ofta handlade om högavkastande utsäden, kunskap om bevattning samt spridandet av förädlad utsäde av bland annat mineralgödsel och växtskyddsmedel. Sådant som vi inom svenskt jordbruk försöker använda så resurseffektivt som möjligt.  

Det kan låta konstigt i dagens svenska debatt, men den gröna revolutionen anses ha räddat någon miljard människor från att dö i svält och bidragit till rejält minskad klimatpåverkan genom att minska trycket på att omvandla skogar till jordbruksmark.  

I Sverige, som på många områden leder arbetet mot ett ”post-gröna revolutionen-jordbruk”, är inte dessa parametrar lika relevanta.  

Genom att ersätta kvantitetgödning eller växtskydd med kunskap och kvalitet i användningen kan bonden i Sverige behålla effekten där den behövs utan att slösa bort resurser till ingen nytta eller till och med skada. Självklart har vi i Sverige haft god nytta av det ekologiska jordbrukets ansträngningar att klara sig utan insatsmedel. Vi har även ett klimat som låtit oss slippa undan investeringar i bevattningsteknik och som hjälpt oss hålla undan de värsta växtskadegörarna och djursjukdomarna. Detta förminskar dock inte alls de resultat som det svenska lantbruket levererar i att producera mer med mindre.  

Jag skulle faktiskt vilja gå så långt att påstå att Sveriges bönder genom sin resurseffektivitet skapar ett ännu större utrymme för anpassning. Genom att inte göra det lätta utan det rätta, som när man bestämde sig för att hålla igen på antibiotika i mitten av 1980-talet, har man lärt sig att klara sig okej med små och precisa insatser i normala fall vilket gör att de kan ta i när förutsättningarna så kräver.   

Tyvärr kommer nog förutsättningarna kräva rätt rejäla tag framöver. Det som oroar mig är att det svenska lantbruket under ganska lång tid kört med väldigt låga ekonomiska marginaler, rost och röta som det brukar kallas.Inte heller har svenskt lantbruk lyckats locka till sig nya förmågor i den takt det skulle behövas. Det är en massa erfarenhet och kunskap som riskerar att tappas bort när det inte finns utrymme för ett gradvis generationsskifte från aktiv brukare, via senior rådgivare till aktiv pensionär.  

För är det något vi kommer att behöva framöver så är det kunnigt folk i de gröna näringarna. Särskilt om vi, som vi lär behöva göra, ska visa omvärlden att plats 100 bara var ett utslag av att vi egentligen spelar i en helt annan liga!  

Jens Berggren, Hållbarhetsexpert, LRF  

Vilka skriver på den här bloggen?

Välkommen till LRF:s hållbarhetsblogg! Den som framförallt kommer att skriva här är Jens Berggren, hållbarhetsexperter på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Jag är inte jättegammal i min roll på LRF, men har lång erfarenhet av frågorna och fascineras av hur långt fram Sveriges bönder ligger när det gäller hållbara lösningar. 

Och, Jens Berggren, vem är du?  

Miljömupp, agronom och världsförbättrare. Annars en rätt så mellanmjölkig medelålders man med mani på allitterationer, som bott utomlands men flyttat hem för här fanns de bästa förutsättningarna för att göra skillnad.  

Vad händer på ditt jobb 

Som hållbarhetsexpert handlar det om att hålla balansen mellan alla ödesfrågor. Jag försöker få dem som inte dagligen jobbar med fotosyntesen att fatta hur den funkar i praktiken i dagens och morgondagens samhälle, och kan kanske hitta ett och annat som andra sektorer kan lära oss. 

Vad var det som drog i de gröna näringarna?  

Att de, även om de är nästan hela vår historia, kommer att vara en ännu viktigare del av vår framtid! 

Hållbarhet, vad är det?  

Ett otroligt rörligt mål statt i ständig förändring. Lite som ett naturligt urval för mänskliga aktiviteter; de som är bäst anpassade eller på att anpassa sig får möjlighet att hålla på längst.  

Har du någon oanad talang?  

Jag är oanat talanglös, men med hårt slit kan man ta sig fram ändå! Efter ett år som utbytesstudent i norra Argentina i slutet av 1980-talet pratar jag en oanat bred landsbygdsspanska.